Algemene Vergadering 25 juli 2014

Beste,

Bij deze nodig ik u uit voor onze zesde en laatste algemene vergadering.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 25 juli 2014 om 20u in het J.I.C. ’t Loft.

Informatie bestuursverkiezingen:

Elk raadslid van de jeugdraad kan zich kandidaat stellen voor één van de functies binnen het bestuur. Dit kan zijn voor voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester & bestuursmedewerker. Kandidaturen (+motivatie!) dienen ingediend te worden bij Isabel (eb.eg1580095498rebne1580095498knalb1580095498@rekc1580095498ul.le1580095498basi1580095498) voor woensdag 23 juli 2014.

De agenda:
 • Verwelkoming & Mededelingen
 • Goedkeuren vernieuwde statuten JRB
 • Goedkeuren vernieuwd huishoudelijk reglement JRB
 • Hernieuwing afvaardigingen voor de jeugdraad:
  • GECORO & Jeugdherberg ‘De Wullok’ zijn reeds samengesteld
  • Hersamenstelling overige afvaardigingen
 • Lopende zaken:
  • Debat (i.s.m. Seniorenraad Blankenberge)
   • Opstart overkoepelende werkgroep (in september)
  • Wijziging betreffende ‘Jong Volk-label’
   • Bij cultuurvoorstellingen (met Jong Volk-label) betalen jongeren steeds het laagste tarief (€ 7,5) in de abonnementsformule. Voor losse tickets is er voor jongeren steeds € 1,5 euro korting (ongeacht het tarief)
  • Kindergemeenteraad
   • Laatste kindergemeenteraadszitting
   • Goedkeuren advies
   • Evaluatie met scholen
  • BLAN
   • Opschorting van BLAN 2014
  • Uitleendienst
 • Puntjes jeugddienst
 • Varia
 • Bestuursverkiezingen:
  • Motivaties van de kandidaturen
  • Bestuursverkiezingen