Open brief

Beste allen,

Op 1 april stuurden wij ons advies in verband met de naschoolse kinderopvang ‘t Loavertje naar de volledige gemeenteraad. We kregen enkele positieve reacties van de oppositie, maar vanuit het bestuur kregen we in eerste instantie geen reactie. Op 9 mei kregen we hier dan een officieel antwoord op. Het advies werd goed ontvangen en als er ontwikkelingen waren, zouden we op de hoogte worden gebracht.
Wij vragen ons oprecht af waarom het zo lang moest duren om zo een kort antwoord zonder inhoud te formuleren.
Verschillende keren werden vragen over dit dossier op de AV van de Jeugdraad beantwoord met ‘daar kunnen we nog geen antwoord op geven’.
Ondertussen nadert de maand juni en daarna ook de zomervakantie. Wat wordt er als oplossing geboden na die vakantie? Waar kunnen ouders met schoolgaande kinderen terecht voor opvang? De scholen hebben hiervoor geen budget, hoe zal dit worden aangepakt? Allemaal vragen waar wij, en vele anderen met ons, mee zitten. Wanneer zal de beloofde transparantie van het stadsbestuur daadwerkelijk worden toegepast? Als officieel adviesorgaan hebben wij het recht om op de hoogte te worden gehouden van zaken die ons aanbelangen. Onze schepen maakte op de AV van 10 mei de belofte dat we op de hoogte zullen worden gebracht voordat er info op de buitenwereld wordt losgelaten, we waren heel blij met deze belofte. Echter vinden we het jammer dat pogingen om vragen te stellen en in discussie te treden worden afgeblokt.
We konden afgelopen week op de Facebookpagina van Blankenberge lezen dat er op zoek gegaan wordt naar een private firma om voor opvang te zorgen. Daarnaast verscheen er ook een nieuw artikel daaromtrent.
Wij waren hiervan nog niet op de hoogte en vinden dat hiermee de belofte om ons tijdig op de hoogte te brengen in verband met dit dossier, gebroken werd. We vinden het zeer jammer dat dit zo loopt…
En uiteindelijk zitten we op dit moment nog steeds met veel vragen in verband met het Loavertje. Waarom wordt er nu plots een private partner gezocht? Kunnen prijzen en openingsuren gelijk blijven wanneer dit wordt uitbesteed aan een privéfirma? Is het nog haalbaar om dit rond te krijgen tegen september? Wat met de belofte dat wij op de hoogte zouden gebracht worden als officieel adviesorgaan?
Wij zijn er van op de hoogte dat de stopzetting van ‘t Loavertje op de agenda staat voor de gemeenteraad van komende dinsdag, maar is er al iets officieel waardoor we zeker kunnen weten dat er ook na de zomer voor- en naschoolse opvang zal zijn?
Wij zijn bezorgd om wat er zich allemaal afspeelt en hopen op een oplossing die ervoor zorgt dat ouders evenveel op opvang kunnen rekenen als voorheen, tegen een zelfde prijs en aan dezelfde kwaliteit…

Hopend op een positieve afloop
Steeds bereid om onze vragen en ideeën mondeling toe te lichten
Jeugdraad Blankenberge

Kindergemeenteraad ’14-’15

201411_kindergemeenteraad Foto: Krant van Blankenberge

Op 17 november vond de eerste kindergemeenteraad van dit werkjaar plaats. De kindergemeenteraad bestaat dit jaar uit 24 (gemotiveerde) leden die elk ofwel in het 4de, 5de of 6de leerjaar zitten in een Blankenbergse basisschool. Op deze eerste kindergemeenteraad werden dan ook de kinderschepenen en de kinderburgemeester verkozen voor deze legislatuur. Karo Van Ryssel werd verkozen tot kinderburgemeester. De kinderschepenen zijn Jelle Van Neck, Emmylou Talloen, Lisa Le Roy, Brecht Van Hoenacker, Jelle Mattheeuws en Dylan Van Assche. De andere kinderen zullen net als vorig jaar zetelen als kindergemeenteraadsleden.

Ook dit jaar zal de kindergemeenteraad zelfgekozen thema’s behandelen. Op het eind van hun legislatuur zullen ze dan ook een advies afleveren aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zo staat ondermeer de invulling van ’t Veermeer (Park de Craene),op het programma. Ze hopen om op deze manier hun steentje te kunnen bijdragen om onze stad nog wat jeugdiger te maken.

Over de verdere avonturen van onze kindergemeenteraad houden we je zeker op de hoogte!