Algemene Vergadering 25 juli 2014

Beste,

Bij deze nodig ik u uit voor onze zesde en laatste algemene vergadering.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 25 juli 2014 om 20u in het J.I.C. ’t Loft.

Informatie bestuursverkiezingen:

Elk raadslid van de jeugdraad kan zich kandidaat stellen voor één van de functies binnen het bestuur. Dit kan zijn voor voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester & bestuursmedewerker. Kandidaturen (+motivatie!) dienen ingediend te worden bij Isabel (eb.eg1582141937rebne1582141937knalb1582141937@rekc1582141937ul.le1582141937basi1582141937) voor woensdag 23 juli 2014.

De agenda:
 • Verwelkoming & Mededelingen
 • Goedkeuren vernieuwde statuten JRB
 • Goedkeuren vernieuwd huishoudelijk reglement JRB
 • Hernieuwing afvaardigingen voor de jeugdraad:
  • GECORO & Jeugdherberg ‘De Wullok’ zijn reeds samengesteld
  • Hersamenstelling overige afvaardigingen
 • Lopende zaken:
  • Debat (i.s.m. Seniorenraad Blankenberge)
   • Opstart overkoepelende werkgroep (in september)
  • Wijziging betreffende ‘Jong Volk-label’
   • Bij cultuurvoorstellingen (met Jong Volk-label) betalen jongeren steeds het laagste tarief (€ 7,5) in de abonnementsformule. Voor losse tickets is er voor jongeren steeds € 1,5 euro korting (ongeacht het tarief)
  • Kindergemeenteraad
   • Laatste kindergemeenteraadszitting
   • Goedkeuren advies
   • Evaluatie met scholen
  • BLAN
   • Opschorting van BLAN 2014
  • Uitleendienst
 • Puntjes jeugddienst
 • Varia
 • Bestuursverkiezingen:
  • Motivaties van de kandidaturen
  • Bestuursverkiezingen

Klaar voor Cultuur 1415?

Ontdek de vele cultuurvoorstellingen aangeraden voor jongeren (#JongVolk-label) én de voorstellingen georganiseerd door het Cultuurcentrum in partnership met de  jeugdraad! Later dit en volgend jaar zullen we nog specifieke berichten plaatsen met aangeraden voorstellingen.

Bevraging jeugdparticipatie: jouw mening graag!

Hallo!

Aan het begin van het jaar gingen Karuur en VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) een fusie aan. Samen gaan we voor meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid dat tot stand komt door een doorgedreven beleidsparticipatie van kinderen, jongeren en jeugdverenigingen.

Nog tot eind 2014 nemen VVJ en Karuur de tijd om helemaal naar mekaar toe te groeien. Hierbij bekijken we onder meer hoe we de komende jaren lokale jeugdraden zullen blijven ondersteunen. Hiervoor doen we maar wat graag een beroep op jullie. Door middel van deze bevraging polsen we naar jullie behoeften en noden op het vlak van beleidsparticipatie en komen wij graag te weten hoe jullie nu werken.

We vinden het erg belangrijk om jullie stem te horen, de stem van jongeren die in jeugdraden zitten of zich in hun stad of gemeente met beleidsparticipatie bezighouden. Stuur deze bevraging dan ook zeker door naar andere leden van de jeugdraad of geïnteresseerde jongeren. Meerdere jongeren uit jouw stad of gemeente mogen de bevraging invullen. Hoe groter de respons, hoe beter wij te weten komen wat er leeft en hoe we ons daar de komende jaren op zullen focussen. Nog tot 15 september kan je de bevraging invullen.

Alvast hartelijk bedankt voor de tijd die je even vrijmaakt voor deze bevraging! We wensen je alvast een spetterende zomer toe.

Zomerse groeten,

Karuur & VVJ

Vlaamse Jeugdraad zoekt jongeren voor AV

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

Het kloppend hart van de Jeugdraad…

Kort gezegd, Vlaamse ministers komen bij ons aankloppen telkens zij beslissingen nemen die een invloed hebben op kinderen en jongeren. Maar soms trekken wij gewoon ook op eigen initiatief eens aan hun oren of geven we hen de frisse ideeën van jongeren mee omdat dat kan, omdat het moet. En dat allemaal met 1 doel: het beleid en dus het leven van kinderen en jongeren in ons land en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

Het kloppend hart van de Jeugdraad dat is de Algemene Vergadering (AV). De plek waar we discussiëren en beslissen. De plek waar 12 jongeren en 12 jeugdwerkers uit Vlaanderen drie jaar lang samen sleutelen aan straffe adviezen, standpunten en acties. En dat kloppend hart zoekt vers bloed voor…

Een uitdagend engagement …

Concreet verwachten we van onze jongeren voor de AV dat je:
zin hebt om mee te denken, te adviseren, te dromen, te spreken, verontwaardigd te zijn, dingen op te bouwen, naar oplossingen te zoeken om zo Vlaanderen kind- en jeugdvriendelijker te maken;
bereid bent om je in te werken in het Vlaams jeugdbeleid;
bereid bent om binnen de AV één of meerdere thema’s op te volgen en hiervoor samen te werken met andere vertegenwoordigers, professionals en beroepskrachten van de Vlaamse Jeugdraad;
vanaf januari 2015, voorbereid aanwezig bent op de bijeenkomst van de AV. Wanneer de AV doorgaat hangt in de eerste plaats af van de leden van de AV, maar nu staat ze gepland op iedere eerste woensdagnamiddag van de maand, van 14u tot 17u30.

Bovendien zou het fijn zijn dat je zich er bij bent op volgende data:

 • 20/09/2014 voor de kandidatendag;
 • 1/10/2014 voor de campagnedag en
 • 22/11/2014 voor de bekendmaking van de verkozenen.

Met op maat coaching…

Onze AV-vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning op maat, waaronder:

 • ondersteuning door een teamlid van De Ambrassade;
 • leer en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.: mee op lobbygesprek, internationale ervaringen, …;
 • volgen van relevante vorming(en);
 • een onkostenvergoeding voor de gemaakte vervoerskosten en
 • een inwerktraject over jeugd(werk)beleid in Vlaanderen voor wie wil;

Een engagement binnen de Vlaamse Jeugdraad vraagt om een stevige tijdsinvestering. In ruil krijg je veel kansen om te leren en om mee beleid te maken. Je krijgt professionele ondersteuning van een enthousiast team en verwachten diezelfde professionaliteit en goesting van onze kandidaten. Ben jij zo iemand met goesting?

Stel je kandidaat!

 • Ben je 15 of ouder op 1 januari 2015?
 • Heb jij uitgesproken en concrete ideeën over wat de overheid moet doen voor kinderen, jongeren en jeugdorganisaties?
 • Heb je goesting om op ook de stem van andere kinderen en jongeren in Vlaanderen te horen?
 • Ben je gemotiveerd je 3 jaar in te zetten voor de Vlaamse Jeugdraad;
 • En heb je tijd en goesting om maandelijkse met andere jongeren en jeugdwerkers aan tafel te gaan zitten om samen te sleutelen aan straffe adviezen en standpunten?

Dan ben jij de jongere die we zoeken!
Stel je voor 15 september kandidaat via ons formulier!

Bron: Vlaamse Jeugdraad

AV & JAARAFSLUITER (05 JULI 2014) WORDEN UITGESTELD!

Wegens het grote succes van onze eigen Rode Duivels heeft het bestuur van de jeugdraad, met meerderheid van de stemmen, beslist om de Algemene Vergadering & Jaarafsluiter van zaterdag 05 juli 2014 uit te stellen naar een nog nader te bepalen datum.

Hopelijk komen we elkaar zaterdag tegen in één van de talrijke horecazaken van onze stad waar er talrijk live naar België VS Argentinië wordt gekeken.

BLAN 2014 – Opgeschort

Beste,

Met enige spijt moeten wij u melden dat onze jaarlijkse BLAN voor 2014 is opgeschort wegens organisatorische redenen.

Natuurlijk willen wij u niet in de kou laten staan en geven wij u volgende website mee waar u komende lanparty’s kan terugvinden.

Alvast onze excuses!

Archief blog berichten

Beste,

Wij zijn recent overgeschakeld naar een nieuw CMS systeem voor onze website.

Voor al onze oude berichten kunt u terecht op onze Facebookpagina.

Alvast onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groeten,
Webmaster Jeugdraad Blankenberge