Bevraging jeugdparticipatie: jouw mening graag!

Hallo!

Aan het begin van het jaar gingen Karuur en VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) een fusie aan. Samen gaan we voor meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid dat tot stand komt door een doorgedreven beleidsparticipatie van kinderen, jongeren en jeugdverenigingen.

Nog tot eind 2014 nemen VVJ en Karuur de tijd om helemaal naar mekaar toe te groeien. Hierbij bekijken we onder meer hoe we de komende jaren lokale jeugdraden zullen blijven ondersteunen. Hiervoor doen we maar wat graag een beroep op jullie. Door middel van deze bevraging polsen we naar jullie behoeften en noden op het vlak van beleidsparticipatie en komen wij graag te weten hoe jullie nu werken.

We vinden het erg belangrijk om jullie stem te horen, de stem van jongeren die in jeugdraden zitten of zich in hun stad of gemeente met beleidsparticipatie bezighouden. Stuur deze bevraging dan ook zeker door naar andere leden van de jeugdraad of geïnteresseerde jongeren. Meerdere jongeren uit jouw stad of gemeente mogen de bevraging invullen. Hoe groter de respons, hoe beter wij te weten komen wat er leeft en hoe we ons daar de komende jaren op zullen focussen. Nog tot 15 september kan je de bevraging invullen.

Alvast hartelijk bedankt voor de tijd die je even vrijmaakt voor deze bevraging! We wensen je alvast een spetterende zomer toe.

Zomerse groeten,

Karuur & VVJ