Vlaamse Jeugdraad zoekt jongeren voor AV

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

Het kloppend hart van de Jeugdraad…

Kort gezegd, Vlaamse ministers komen bij ons aankloppen telkens zij beslissingen nemen die een invloed hebben op kinderen en jongeren. Maar soms trekken wij gewoon ook op eigen initiatief eens aan hun oren of geven we hen de frisse ideeën van jongeren mee omdat dat kan, omdat het moet. En dat allemaal met 1 doel: het beleid en dus het leven van kinderen en jongeren in ons land en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

Het kloppend hart van de Jeugdraad dat is de Algemene Vergadering (AV). De plek waar we discussiëren en beslissen. De plek waar 12 jongeren en 12 jeugdwerkers uit Vlaanderen drie jaar lang samen sleutelen aan straffe adviezen, standpunten en acties. En dat kloppend hart zoekt vers bloed voor…

Een uitdagend engagement …

Concreet verwachten we van onze jongeren voor de AV dat je:
zin hebt om mee te denken, te adviseren, te dromen, te spreken, verontwaardigd te zijn, dingen op te bouwen, naar oplossingen te zoeken om zo Vlaanderen kind- en jeugdvriendelijker te maken;
bereid bent om je in te werken in het Vlaams jeugdbeleid;
bereid bent om binnen de AV één of meerdere thema’s op te volgen en hiervoor samen te werken met andere vertegenwoordigers, professionals en beroepskrachten van de Vlaamse Jeugdraad;
vanaf januari 2015, voorbereid aanwezig bent op de bijeenkomst van de AV. Wanneer de AV doorgaat hangt in de eerste plaats af van de leden van de AV, maar nu staat ze gepland op iedere eerste woensdagnamiddag van de maand, van 14u tot 17u30.

Bovendien zou het fijn zijn dat je zich er bij bent op volgende data:

 • 20/09/2014 voor de kandidatendag;
 • 1/10/2014 voor de campagnedag en
 • 22/11/2014 voor de bekendmaking van de verkozenen.

Met op maat coaching…

Onze AV-vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning op maat, waaronder:

 • ondersteuning door een teamlid van De Ambrassade;
 • leer en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.: mee op lobbygesprek, internationale ervaringen, …;
 • volgen van relevante vorming(en);
 • een onkostenvergoeding voor de gemaakte vervoerskosten en
 • een inwerktraject over jeugd(werk)beleid in Vlaanderen voor wie wil;

Een engagement binnen de Vlaamse Jeugdraad vraagt om een stevige tijdsinvestering. In ruil krijg je veel kansen om te leren en om mee beleid te maken. Je krijgt professionele ondersteuning van een enthousiast team en verwachten diezelfde professionaliteit en goesting van onze kandidaten. Ben jij zo iemand met goesting?

Stel je kandidaat!

 • Ben je 15 of ouder op 1 januari 2015?
 • Heb jij uitgesproken en concrete ideeën over wat de overheid moet doen voor kinderen, jongeren en jeugdorganisaties?
 • Heb je goesting om op ook de stem van andere kinderen en jongeren in Vlaanderen te horen?
 • Ben je gemotiveerd je 3 jaar in te zetten voor de Vlaamse Jeugdraad;
 • En heb je tijd en goesting om maandelijkse met andere jongeren en jeugdwerkers aan tafel te gaan zitten om samen te sleutelen aan straffe adviezen en standpunten?

Dan ben jij de jongere die we zoeken!
Stel je voor 15 september kandidaat via ons formulier!

Bron: Vlaamse Jeugdraad